Skautky a skauti si připomínají Sametovou revoluci, na Národní vyroste celé stanové městečko

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 15. 11. 2019 |

17. listopad 1989 znamenal pro skautky a skauty v Československu jediné: okamžitě znovu do práce!

30 let svobodného skautingu v ČR - skauti zvou na Národní třídu 17. listopadu 2019

30 let svobodného skautingu v České republice Za pouhé dva týdny, 2. prosince 1989 se stovky zástupců z celé republiky sešly v Městské knihovně v Praze a společně obnovily – potřetí a snad naposledy – svobodný skauting. Také proto je pro skauty a skautky i dnes připomínka Sametové revoluce důležitou událostí a opravdovým svátkem svobody.

Praha Korzo Národní
Stanové městečko s programem pro děti i dospělé: celkem 10 tradičních podsadových stanů představí skauting a nástroje jeho současného programu i výchovnou metodu, návštěvníci budou také mít možnost sledovat dokument Olgy Malířové Špátové Jednou skautem, navždy skautem nebo se seznámit s příběhy hrdinů minulého století (konkrétně Jiří Stránský, Jiří Navrátil, Dagmar Burešová a Dagmar Skálová).
K poslechu tu budou audio nahrávky od Jiřího Stránského a Jiřího Navrátila, k prohlédnutí sbírka archivních předmětů od Jiřího Navrátila včetně jeho kroje a dobových skautských časopisů a knížek.
V dalších stanech se budou moci s osudy hrdinů seznámit děti – na příběhu Dagmar Skálové si vyzkouší morseovku a mřížkovou šifru, na příběhu Petra Majšajdera a okupace 1968 si vyzkouší něco ze zdravovědy (obvazování a přivolání pomoci), na příběhu odbojových operací za 2. světové války a příběhu skauta Adolfa Opálky si vyzkouší schopnost spolupráce, a díky příběhu Stanislava Hymlara – Piráta se dozví o zákazech skautingu a o tom, že skauting fungoval ilegálně i za normalizace a vyzkouší si, zda najdou ve stanu ukryté skautské symboly.
V jednom stanu bude pro děti také připravená aktivita „Když našim bylo 16“ z dílny Skauting pro školy s dobovými předměty, další stan bude zasvěcený projektu S odvahou, který mladé lidi motivuje k realizaci vlastních nápadů s pomocí zkušených průvodců.
Pro milovníky skautských klobouků nebude chybět fotokoutek. (11:00 – 18:00). Program připravuje Skautský institut.
Zpěv Skautské hymny u pamětní desky: 11:30
Happening Zakázaný skauting: jeden nacistický a dva komunistické zákazy skautingu, osudy skautů a skautek, půlhodinový průlet dějinami (13:45 – 14:15, u stanového městečka)
Výroba svíček: u stánku skautů ze 34. střediska Ostříž bude možné vyrobit si svíčku, kterou pak lidé mohou položit k pamětní desce jako tichou vzpomínku a poděkování za to, že můžeme žít v svobodné společnosti.

Brno Slavnostní nástup – 15:30, náměstí Svobody
Výstava ve stanovém městečku: výstava o existenci skautingu během komunismu, jeho obnově v prosinci 1989 a informace o brněnské skautské současnosti.

Český Krumlov
V neděli 17.11. v 18:00 rozsvítí skauti, skautky, rodiče a přátelé skautského střediska tradiční srdce z desítek světel na svahu Křížové hory. Obří srdce nad Českým Krumlovem poprvé se svými skauty rozsvítil hned po Sametové revoluci Josef Šandera. „To byl symbol tehdejších událostí, ale vlastně to nejdůležitější byli lidé, kteří to vzali za své,“ řekl v roce 2018 Českému rozhlasu.

Břeclav
V parku u pěší zóny kousek u kašny narazí kolemjdoucí na skautský Strom svobody. Je ověšený klíči, které postupně přibývají. Právě svazky klíčů, které ve větru o sebe cinkají, jsou připomínkou tehdejšího symbolu revoluce, tedy lidí na náměstích po celé republice, kteří společně zvonili klíči za svobodu a demokracii. „Připojit svůj klíč, jako připomínku bývalých událostí, může kdokoliv. Potěší nás, když bude strom ve státní svátek zvonit co nejsilněji,“ vyzvala k účasti ostatní Ema Zezulová, která se na skautských oslavách podílí. V rámci oslav si také břeclavští skauti položili otázku, co je svoboda. Na odpovědi skautských dětí různého věku i dospělých narazí lidé na pěší zóně mezi nádražím a gymnáziem. Citáty břeclavských skautů týkající se svobody najdete o víkendu také na náměstí T. G. Masaryka nebo na přístupové cestě ke skautské klubovně v Šilingrově ulici, kde zůstanou namalovány trvale. Na skautské klubovně se v neděli 17. listopadu uskuteční velké vzpomínkové setkání, které přiblíží obnovu skautského hnutí po pádu komunistického režimu. Akce začíná v neděli v 14:00 ve skautské klubovně v Šilingrově ulici. Po setkání se účastníci přesunou ke skautskému památníku u břeclavského zámku, kde vzdají hold všem bojovníkům za svobodu a demokracii.

Litomyšl
Skauti z Litomyšle připravili pro širokou veřejnost šifrovací hru pro úplné začátečníky i pokročilé luštitele, která přiblíží atmosféru revolučních dnů před 30 lety.

Oslavy 30 let svobodného skautingu

V březnu tohoto roku oslavili čeští skauti nejdelší nepřetržité trvání svobodného skautingu, šlo přesně o 10 699 dní. Symbolicky tak otevřeli dvanáct měsíců oslav, které zakončí Valný sněm Junáka – českého skauta v březnu roku 2020.
2. prosince 2019 se skauti a skautky sejdou znovu symbolicky v Městské knihovně v Praze, výročí zde oslaví premiérou nového dokumentu o obnovování skautingu a představením nové řady šátků pro jednotlivé výchovné kategorie skautů a skautek.

O skautingu

Principy, na kterých skauting stojí, zůstávají během více než století jeho existence stále stejné: skauti se učí spolupracovat, být zodpovědní vůči sobě i svému okolí, chránit přírodu, zapojit se tam, kde je třeba, stojí za pravdou a demokracií a jsou přesvědčeni o významu hodnot, které člověka přesahují. Co se do jisté míry proměňuje, jsou témata a aktivity, kterým se dnes skauti věnují: oproti semaforu nebo morseovce se více snaží rozklíčovat svět současných médií a rozeznávat lež, věnují se udržitelnému rozvoji, papírovou mapu často nahrazují aplikacemi v mobilu, zabývají se například i bezpečností na internetu nebo zkouší zcela nové sporty. A u toho všeho si samozřejmě nezapomínají hrát!

Počet členů a členek Junáka – českého skauta již třináct let nepřetržitě roste, podle posledního sčítání je u nás nyní 64 383 skautů a skautek ve 2 172 oddílech.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019110041-skautky-a-skauti-si-pripominaji-sametovou-revoluci-na-narodni-vyroste-cele-stanove-mestecko.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku