Sázíme budoucnost: NOVÉ granty na výsadby stromů 2020

| Autor: - Nadace Partnerství | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 9. 5. 2020 |

Nadace Partnerství otevřela granty na výsadby stromů 2020 Sázíme budoucnost - výzva je otevřena až do 31. 7. 2020, výše grantu 10 000 Kč – 40 000 Kč.

Nadace Partnerství vypsala nové granty na výsadby stromů v r. 2020 - Sázíme budoucnost (ilustrační foto Nadace Partnerství)
Cíl grantu
Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.

Kompletní výzvu a veškeré další informace najdete na:
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Vysadby-stromu-2020-Sazime-budoucnost

Svou žádost vyplňte do on-line grantové databáze Grantys: www.nap.grantys.cz

Na co všechno můžete žádat?

Nadace Partnerství vypsala nové granty na výsadby stromů v r. 2020 - Sázíme budoucnost (ilustrační foto Nadace Partnerství) - zakoupení sazenic stromů a keřů
- do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
- od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
- zakoupení nezbytného materiálu
- dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby
- zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči
- propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
- odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
- následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele);

Harmonogram výzvy

• Výše grantu je 10 000 Kč – 40 000 Kč
• do 31. 5. 2020 příjem žádostí pro internetové hlasování Stromy místo letáků
• červen-červenec 2020 (bude upřesněno) internetové hlasování Stromy místo letáků
• do 31. 7. 2020 příjem žádostí pro hodnocení odbornou komisí (do hodnocení budou zařazeny také projekty odeslané před 1. 6. 2020, které nezískají podporu v internetovém hlasování).
• 31. 7. 2020 zveřejnění výsledků internetového hlasování
• 7. 9. 2020 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise
• do 30. 9. 2020 uzavření smluv s úspěšnými žadateli.
• od 1. 10. do 30. 11. 2020 realizace projektů
• do 10. 12. 2020 zaslání zprávy a vyúčtování
• do 15. 10. 2021 (jen projekty bez financování následné péče) zaslání následné zprávy o stavu výsadby po jednom roce.
• do 15. 10. 2023 (jen projekty s financováním následné péče) zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování v případě financování následné péče.

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

Potřebujete vědět, jak vybrat sazenice a jak naplánovat výsadbu?
Navštivte webového rádce Sázíme budoucnost

Výzva je realizována v rámci iniciativy.Sázíme budoucnost.

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Vysadby-stromu-2020-Sazime-budoucnost


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2020050020-sazime-budoucnost-nove-granty-na-vysadby-stromu-2020.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku